Thuận vợ thuận chồng?

Thực sự là tôi chẳng thấy bố mẹ tôi thuận nhau chút nào.

Trong buổi làm việc hôm nay, từ đầu đến cuối, bố mẹ cãi nhau ỏm tỏi. Việc này cũng không phải là hiếm, trước giờ vẫn vậy.

Tôi thực sự ngạc nhiên vì sao 2 người trái tính trái nết mà lại có thể gắn bó với nhau được lâu đến thế.
Mẹ làm việc kiểu cẩn thận, tỉ mỉ nhưng rất lâu la, mất thì giờ.
Bố làm kiểu ào ào, xong rất nhanh nhưng cẩu thả.

Bí quyết ở đây là gì?
Khi mẹ quá căng, thì bố im.
Và khi bố quá căng, thì mẹ im.

Vậy thay vì: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, thì là: “Sợ vợ nhịn chồng tát biển Đông cũng cạn”, ha!

Leave a Reply