Balô rách

Vừa chửi thằng con xơi xơi vì cái tội lười làm xong nó bảo balô của con bị rách cái thôi là lại lúi húi ngồi khâu.

Chửi vẫn chửi, khâu vẫn khâu, vừa khâu vừa chửi.
Khả năng multi-task của mẹ hiền muôn vàn kính yêu thực sự là bá đạo trên từng hạt gạo :'(

Leave a Reply